Kinderopvang Klein & Fijn Someren kleinschalige gastouderopvang

kleinschalige, flexibele, professionele gastouder-opvang in Someren

Wat te doen bij ziekte

Ziekte:

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt tijdens de opvang. Als dit gebeurt, wordt er altijd even contact met u opgenomen om te overleggen wat op dat moment mogelijk is en wat het beste is voor uw kind. Indien uw kind zich goed genoeg voelt en de groepssamenstelling het toelaat, mag uw
kind blijven. In geval van besmettingsgevaar of wanneer uw kind zich zodanig ziek voelt dat het bij de opvang niet op de juiste plek is, dan zal uw kind moeten worden opgehaald.

Als u een dag geen opvang nodig heeft, omdat uw kind ziek is, vraag ik u om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Aangezien de opvanguren voor uw kind gereserveerd zijn, blijft u betaling van de gereserveerde uren verschuldigd, gedurende 7 aaneengesloten dagen. Als de ziekte langer duurt dan 7 aaneengesloten dagen, bent u voor de resterende ziektedagen geen betaling verschuldigd.

Medicatie:

Indien uw kind medicatie nodig heeft, dient u als ouder een akkoordverklaring voor het toedienen van medicijnen in te vullen en te ondertekenen. Koortsverlagende medicijnen mogen niet worden toegediend.

Ziekte van de gastouder:

Als ik ziek ben, breng ik u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Als ik niet in staat ben om voor de kinderen te zorgen, is Kinderopvang Klein & Fijn gesloten. In dat geval hoeft u niet voor de gereserveerde opvanguren te betalen. Het gastouderbureau kan u helpen om een vervangende gastouder te vinden.