Kinderopvang Klein & Fijn Someren kleinschalige gastouderopvang

kleinschalige, flexibele, professionele gastouder-opvang in Someren

Tarieven

Tarief

Het uurtarief van Kinderopvang Klein & Fijn in 2020 is 5,65 per uur.

Hierbij is inbegrepen: fruit, brood, beleg, drinken en tussendoortjes.

Naast de kosten voor de opvang, betaald u maandelijks bemiddelingskosten aan een gastouderbureau. Ik werk als zelfstandig gastouder samen met verschillende gastouderbureaus. Een gastouderbureau heeft een bemiddelende, begeleidende, adviserende en administratieve functie. Ook waarborgen zij de kwaliteit van de opvang die ik bied. Zij doen jaarlijks een risico inventarisatie om te zien of Kinderopvang Klein & Fijn nog aan alle wettelijke eisen voldoet. Middels een kassiersfunctie dragen zij zorg voor de betalingen. Verder kunnen zij u bijvoorbeeld adviseren over het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

U komt als ouder waarschijnlijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Dankzij deze tegemoetkoming vallen de netto kosten voor kinderopvang aanzienlijk gunstiger uit.

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of via het telefoonnummer van de belastingdienst: 0800-0543.