Kinderopvang Klein & Fijn Someren kleinschalige gastouderopvang

kleinschalige, flexibele, professionele gastouder-opvang in Someren

communicatie

Als gastouder vind ik het erg belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie plaatsvindt tussen mij en de ouders. Bij binnenkomst vindt er een korte overdracht plaats, zodat ik weet hoe het thuis gaat en of er bijzonderheden zijn. ’s Avonds vertel ik altijd hoe de dag bij Klein & Fijn verlopen is. U kunt tussentijds vanzelfsprekend altijd even informeren hoe het met uw kind(eren) gaat. Dat kan via de telefoon, sms, what’s app, of e-mail. Het kan voorkomen dat ik niet per direct reageer, omdat de aandacht voor de kinderen uiteraard voorop staat.

Als u het leuk vindt, kunt u de vraagouder app downloaden op uw telefoon. Via deze app hou ik u op de hoogte van wat uw kind gedurende een opvangdag meemaakt, d.m.v. berichtjes, een dagverslagje en foto’s. Andersom vind ik het ook leuk om te lezen wat uw kind thuis allemaal doet. Aan het einde van de opvangperiode kunnen alle berichtjes en foto’s uit de app gedownload worden en gebundeld worden in een boekje. Zo krijgt u een leuk naslagwerk voor later!

Als u behoefte heeft om wat uitgebreider met mij over uw kind(eren) of over de geboden opvang te praten, dan plan ik hiervoor graag een afspraak in. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen mij, u als ouders en het gastouderbureau. Ik vind het erg belangrijk om van u te horen of u tevreden bent over de opvang. Mochten er zaken spelen waar u samen met mij niet uit komt, dan kan het gastouderbureau als bemiddelaar optreden.

Elke maand ontvangt u van mij een nieuwsbrief via de mail. Hierin staan alle bijzonderheden voor de komende maand. Ook ontvangt u dan de ouderbijlage voor het nieuwe thema.